Llanfechell
Cyngor Cymuned - Community Council
Home Cynghorwyr:Councillors Cyfrifon:Accounts Cofnodion:Minutes Cyswllt:Contact


Mae Llanfechell (Sant Mechell) yn bentref sydd yn Ngogledd Ddwyreiniol Ynys Môn, Gogledd Cymru, DU. Mae y fwyaf o nifer o bentrefi bychain ac aneddiadau gwasgaredig sy'n ffurfio ardal Cyngor Cymuned Mechell. Mae'n 11 milltir (18 km) i'r dwyrain o Gaergybi, a 5.6 milltir (9.0 km) i'r gorllewin o Amlwch, yng ngogledd yr ynys.


Mae gan y  Gymuned (sydd hefyd yn cynnwys Mynydd Mechell a Carreglefn) boblogaeth o 1478 (cyfrifiad 2011). Mae gan y pentref wasanaethau megis Eglwys, Ysgol Gynradd, Tafarn, dau Gapel, Siop a Caffi. Mae'n ardal amaethyddol ac wedi bod yn ganolfan lleol ar gyfer marchnadoedd, ffeiriau da byw, ynghyd â melin ddŵr a melin wynt yn gweithio yno. Mae gan yr ardal llawer o henebion cynhanesyddol.


Llanfechell ( Welsh: Llanfechell llan church + Saint Mechell) is a village in the North West of Anglesey, North Wales, UK. It is the largest of several small villages and dispersed settlements that make up Mechell Community Council area. It is 11 miles (18 km) east of Holyhead, and 5.6 miles (9.0 km) west of Amlwch, on the north of the island.


The Community (which also includes Mynydd Mechell and Carreglefn) has a population of 1478 (2011 census). The village services include a Church, a Primary School, a Pub, two chapels, a shop and a Cafe. It is an agricultural area, and has been a local centre for markets, livestock fairs, and had both a watermill and windmill. The area round about has many prehistoric monuments.