Llanfechell
Cyngor Cymuned - Community Council
Home Cynghorwyr:Councillors Cyfrifon:Accounts Cofnodion:Minutes Cyswllt:Contact

Cadeirydd / Chairman


Mrs E. M. Wynne, Stad Glanrafon, Llanfechell (Ward Llanfechell)


Is-Gadeirydd / Vice Chairman


Mrs H. M. Hughes, 29 Stad Glanrafon, Llanfechell (Ward Llanfechell)


Cynghorwyr / Councillors


Mr J. H. Jones, Tyddyn Paul, Llanfechell (Ward Llanfechell)

Mr R Hughes, Bryn Hafan, Llanfechell (Ward Llanfechell)

Mr O. M. Williams, Foel Fach, Llanfechell (Ward Llanfechell)

Mrs E Rowlands, Fron Deg, Mynydd Mechell (Ward Llanfechell)

Mr A Jones, Fron Dirion, Mynydd Mechell (Ward Llanfechell)

Mr A Parry, Lleifor, Carreglefn (Ward Carreglefn)


Cynghorwyr Sirol / County Councillors


Ken P. Hughes; Llinos Medi-Huws; John Griffith


Clerc / Clerk


Miss Helen Mai Hughes, 20 Wesley Street, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9EYMae gennym dri sedd wâg yng Nghyngor Cymuned Mechell – un yn Ward Llanfechella dau yn Ward Carreglefn. Os oes gennych ddiddordeb ymuno â ni cysylltwch a’r Clerc trwy lythur neu e-bôst.

We have three vacant seats in Mechell Community Council – one in the Llanfchell Ward and one in the Carreglefn Ward. If you are interested in representing your community please contact the Clerk by post or e-mail.