Llanfechell
Cyngor Cymuned - Community Council
Home Cynghorwyr:Councillors Cyfrifon:Accounts Cofnodion:Minutes Cyswllt:Contact

Miss Helen Mai Hughes, 20 Wesley Street, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9EY


Ffon / Phone: 07810 803249


e-bôst / e-mail: ccmechell@hotmail.com                                                      


GDPR


Data protection - General Data Protection Regulations (GDPR)


Mae’r rheoliadau sy’n ymwneud â dal a phrosesu data personol yn newid o 25 Mai 2018, gyda chyflwyniad y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau a allai fod gennych at Glerc y Cyngor Cymuned.


The regulations surrounding the holding and processing of personal data are changing from the 25th May 2018, with the introduction of the General Data Protection Regulations (GDPR). Any questions that you may have should be referred to the Community Council Clerk .

 
Gellir dod o hyd i rybydd preifatrwydd gwefan y Cyngor YMA.

The Council’s web site privacy notice can be found HERE.